Hva er diskgolf?

Diskgolf sine prinsipper er enkle. Om du har noe kjennskap til vanlig golf, gjelder det meste av begreper og regler på samme måte. Målet med diskgolf er å komme seg fra et utkastfelt og i kurven på færrest mulig kast. 

Hvordan spiller man?

Man starter alltid ved et utkastfelt. Hvert utkastfelt har et skilt ved seg som forklarer hvilket hull man er på og informasjon angående det gitte hullet. Når man har kastet sitt første kast fra utkastfeltet, går man bort til sin disk. Er man flere som spiller, er det alltid personen som ligger lengst unna kurven som skal kaste først. Alle andre står utenfor rekkevidde. Slik fortsetter man helt til disken ligger nede i kurven. Man teller antall kast for hvert hull og legger dette sammen ved rundens slutt. 

Regler

Sikkerhet

  • Sikre deg at området du kaster mot er klart, og at det ikke er fare for å treffe noen. 
  • Vent på din tur til å kaste, og Ikke stå i veien for andre som skal kaste.

Benplassering

  • Man skal alltid stå bak disken når man kaster. Se for deg at du legger et A4 ark rett bak disken. Fremste del av den delen av kroppen som berører bakken skal være innenfor dette området.
  • Man har ikke lov til å falle fremover når man putter innenfor 10m fra kurv. 

OB, Mando og Hazard

  • OB (out of bounds) er et området det ikke er lov å lande i. Lander disken i dette området får du ett straffekast, og må kaste neste kast fra der disken sist var god.
  • Mando er noe du må kaste på en gitt side av. Flyr disken over/inn i ulovlig området får du ett straffekast og må kaste på nytt fra et gitt sted (normalt markert dropzone).
  • Hazard er et området man ikke vil lande i. Lander man her får man ett straffekast, men kaster fra der disken ligger.