Diskgolf i skolen

Hvorfor diskgolf egner seg for skoler

Med økt fokus på folkehelse og fysisk aktivitet i skolehverdagen, er diskgolf midt i blinken. Diskgolf bidrar til fysisk fostring i skolen. Kanskje diskgolf er den nye hobbyene barna kan drive med utenfor skolen?  

Å bruke diskgolf i skolen gir elevene en helt ny mestringsarena, der barna kan utvikle diverse ferdigheter, sosialt og faglig. Diskgolf er mye mer enn bare en idrett. Gjennom diskgolf kan elevene trene sin forståelse av diverse lengder, lese av kart, motorikkøving, krafttilpasning og mye mer. 

Tjenester

Elevkurs

Våre elevkurs gir skoleklasser en innføring i sporten og diverse teknikker.

Lærerkurs

Våre kurs for lærere gir lærerene en innføring i hva diskgolf er og hvordan man kan bruke det i skolehverdagen, med innsyn i lærerplanen.

Design av skolebane

En skolebane trenger lite plass og kan aktiviserer mange samtidig. Banen kan settes opp i et friområdet eller skogholt i nærheten av skolen. En bane kan også kombineres med andre idrettsanlegg i nærheten. En enkel 6-hullsbane kan aktiviserer 24-30 elever samtidig og kan benyttes i kroppsøvingstimer, aktivitetsdager og andre fag.

Undervisingsopplegg for grunnskole

Ta kontakt med oss!